Farmacja


Od 2008 roku produkujemy "Plaster na odciski" dawniej nazywany "Plastrem Śląskim". Produkt od ponad 30 lat jest obecny na rynku. Dzięki swojej skuteczności i przystępnej cenie zyskał sobie uznanie pacjentów.

Zgłoszenie działania niepożądanego

Zgłoś działanie niepożądane produktu leczniczego firmy Tolep Sp. z o.o., wydrukuj i wypełnij załączony poniżej formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego.


Formularz dla PACJENTÓW Formularz dla FACHOWYCH PRACOWNIKÓW Instrukcja wypełniania formualrza

Podpisany i datowany formularz prosimy wysłać mailem na adres safety@tolep.pl, a oryginał na adres:

Dział PV:
Tolep sp. z o.o.
ul. Parkowa 20
64-552 Sędziny

UWAGA: Prosimy podać jak największą ilość informacji wskazanych w formularzu. Aby zgłoszenie było ważne wymagane jest podanie:

  • Danych identyfikacyjnych pacjenta (inicjały, data urodzenia, płeć)
  • Danych identyfikacyjnych osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres, telefon)
  • Nazwa i numer serii produktu leczniczego
  • Opis działania niepożądanego
    • Pytania dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszego produktu leczniczego,
      prosimy kierować na adres safety@tolep.pl z dopiskiem dotyczy bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego bądź telefonicznie pod numer +48 531 719 544, +48 61 867 64 21