Polityka prywatności

DANE OSOBOWE:

Uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma TOLEP Sp. z o.o. z siedzibą w Sędzinach, ul. Parkowa 20, 64-552 Sędziny.

Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są w celu: udzielania odpowiedzi na Państwa pytania lub wnioski, przesyłania ofert, realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia wykonania umowy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: e-mail: kontakt@tolep.pl. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami za pomocą e-mail: kontakt@tolep.pl

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczek”),